Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych


  1. Dane uczestników przetwarzane są przez Fundację Cogitavi, reprezentowaną przez Pawła Butylińskiego (e-mail: pawel.butylinski@gdakon.pl).
  2. Dane uczestników będą udostępnione na rzecz Hotelu NOVOTEL MARINA (zlokalizowanego w Gdańsku, Polska).
  3. Dane te będą przetwarzane w celu zarządzania uczestnikami konwentu Gdakon oraz ich ewentualnych rezerwacji w hotelu.
  4. Okres przechowywania danych mija miesiąc po zakończeniu konwentu (1 kwietnia 2024r.)
  5. Każdy uczestnik ma prawo do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia ich z systemu poprzez anulowania uczestnictwa w konwencie.
  6. Dane uczestników nie będą udostępniane jednostkom znajdujących się poza terytorium Polski bądź też Unii Europejskiej.
  7. Dane uczestników mogą zostać przetwarzane dłużej w przypadku, gdy dojdzie do złamania przez nich regulaminu oraz/lub będą posiadali zakaz uczestnictwa w przyszłych edycjach konwentu.