Limit uczestników



Z powodu wciąż rosnącego zainteresowania Gdakonem, które skutkuje rosnącą liczbą uczestników, zdecydowaliśmy ograniczyć liczbę uczestników do 450. Jest to spowodowane polskimi regulacjami związanymi z imprezami masowymi oraz z maksymalną ilością miejsc dostępnych w hotelu.

Liczba dostępnych łóżek w Novotelu jest mniejsza niż ustalony przez nas limit, a więc reszta uczestników będzie umieszczona na liście oczekujących, w oczekiwaniu na dostępne miejsca w Novotelu - nie jest dozwolone uczestnictwo z noclegiem poza głównym hotelem.

Limit wynosi 450 potwierdzonych uczestników (a więc takich, którzy opłacili akredytację - widocznych w zakładce "Uczestnicy"). W momencie osiągnięcia limitu, wyłączona zostanie możliwość rejestracji, a nieopłacone konta zostaną dezaktywowane. Jeżeli osoba, z którą zamierzasz dzielić pokój jeszcze się nie zarejestrowała, to jest moment, aby dać jej znać, że powinna się pospieszyć.

Wkrótce ogłosimy także listę pokoi, w których będzie możliwość umieszczenia tak zwanej dostawki, a także, co będzie dalej, po deadline na opłacenie hotelu.